Retourrecht

Smid AV levert zoal diensten en producten aan particulieren (B2C) als zakelijke relaties (B2B). Omdat de Nederlandse wetgeving extra bescherming voor consumenten voorschrijft, maken we hier onderscheid in.

Consumenten

De Nederlandse wet geeft op niet-gepersonaliseerde artikelen 14 dagen bedenktijd, u kunt telefonisch of schriftelijk aangeven hiervan gebruik te willen maken. U krijgt na ontvangen van het artikel binnen 14 dagen uw geld terug, mits aan de voorwaarden is voldaan. U krijgt verzendkosten die u heeft betaald voor de zending van ons naar u terug, u betaalt zelf de retourzending van u naar ons.
De verpakking mag niet geopend zijn en het product mag niet meer beschadigd zijn dan uiterst noodzakelijk om het product te proberen. Indien er waardevermindering optreedt door uw toedoen (openen verpakking, kapot artikel of schade bij verzending van u naar ons), dan wordt dit verrekend met het terug te betalen bedrag.
Voor gepersonaliseerde producten/diensten geldt dit retourrecht niet, denk hierbij aan webhosting, domeinregistraties en op maak gemaakte (en/of gevulde) artikelen.

Zakelijk

Het retourrecht voor consumenten geldt niet voor zakelijk gebruik en is nadrukkelijk uitgesloten.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Smid AV gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Smid AV gemeld te worden.
Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na ontdekking ervan aan Smid AV gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.